Hållbarhet 2022


Social h llbarhet , som handlar om att str va mot ett samh lle d r grundl ggande m nskliga r ttigheter uppfylls Sidan redigerades senast den 2 april 2022 kl 11 24 Wikipedias text r tillg nglig under licensen Creative Commons Erk nnande dela lika 3 0 Unported F r bilder, se respektive bildsida klicka p bildenI april 2022 blev h llbarhetskonsulterna Goodpoint en del av Semcon Tillsammans kan vi nu st tta v ra kunder genom hela livscykeln f r h llbar produkt och produktionsutveckling Goodpoint r ett av Sveriges ledande konsultf retag inom h llbarhet och har bred kompetens med 28 experter inom hela omr det, fr n social h llbarhet tillH llbarhet r en integrerad del av v r verksamhet – det r i v rt DNA Vi ger v ra kunder m jlighet att driva h llbar tillv xt och f r ndra sina industrier Genom v rt DEGREE ramverk har vi definierat strategiska ambitioner kopplat till milj , sociala och styrningsfr gor till f rm n f r alla v ra intressenterAndra mnen som ofta f rekommer i artiklar om H llbarhet r Bostad och klimat, Klimatf r ndringar, Klimathotet och Vegetarisk mat 50 artiklar senast uppdaterad 2022 06 12 13 58 H llbarhet F lj mne Sluta f lja 12 juni, 2022 Gr nt och tyst – s kan Sverige se ut 2050H llbarhet L s mer om Parocs h llbarhetsarbete Paroc se V ra produkter spelar en avg rande roll i att bek mpa klimatf r ndringarna Ca 40 av de v xthusgaser som genereras av m nniskan kommer fr n byggnader V r m ls ttning r att halvera v ra koldioxidutsl pp till 2030 och p sikt eliminera v r anv ndning av fossilaH llbarhet L s mer om Almis syn p h llbarhet , hur vi arbetar med h llbarhet i relation till kunder och portf ljbolag samt v rt interna h llbarhetsarbete Almi amp h llbart f retagandeD r N tverket f r H llbarhet i H rjedalen n got f r dig Vi ser ljust p framtiden och k nner hopp om att klimatomst llningen r m jlig Forskning visar dock att vi beh ver ka takten och ju fler vi r desto st rre r chansen att vi lyckas F r ndringsarbetet p g r f r fullt i v rlden och ven i …Kontakta oss Huvudkontor ProfilGruppen Extrusions AB Box 36 SE 364 21 seda Bes ks och leveransadress stra Industriv gen, 364 31 seda Tel 46 474 550 00 E mail info profilgruppen se Mailadress f r fakturor till ProfilGruppen Extrusions AB invoice profilgruppen seKyrkokamerala 2022 Den 7 9 juni 2022 befinner vi oss i Kalmar f r Kyrkokamerala f reningens rskonferens Varmt v lkomna f rbi v r monter KOMMEK 2022 H llbarhet Adecla har tillsammans med kunder tagit fram en H llbarhetsanvisning som kan komplettera er placeringspolicy H llbarhetsanvisningen kan anv ndas s v l f r internH llbarhet Tillsammans med v ra kunder, leverant rer och samarbetspartners leder vi utvecklingen f r en b ttre och mer h llbar framtid Vi agerar kraftfullt i omst llningen till ett fossilfritt samh lle Vi bidrar till en positiv samh llsutveckling genom att ge f ruts ttningar till trygga omr den och bra livsvillkorp verkar planeten Vi skapar innovativa produkter med teknik som r mer h llbar f r milj n, och sj lva tillverkningsprocessen r utformad f r att minska v rt globala koldioxidavtryck Vi vill skapa produkter som inte bara r vad v ra kunder beh ver, utan som har l ngsiktiga f rdelar f r v r planet Varje sk rdad r vara harH llbarhet A Responsible Race V ra Produkter V ra material V ra Medarbetare V r Planet V r Leverant rskedja Investerare RevolutionRace i korthet IPO Aktien 16 augusti 2022 Del rsrapport jul jun 2022 2022 Vecka 41 rsredovisning 2022 8 november 2022 Del rsrapport jul sep 2022 2023 31 januari 2023 Del rsrapportFram till 2022 kommer Prysmian Group att ronm rka 450 miljoner euro till h llbarhetsarbetet Med ver 30 000 anst llda, ver 100 fabriker och verksamhet i mer n 50 l nder tror vi att vi kan s tta en ny standard f r oss sj lva, v ra samarbetspartners och hela industrin SE H llbarhet Prysmian Group SverigePilotprojektet r f r n rvarande i uppbyggnadsfasen och f rv ntas p g till slutet av 2022 Kokosmj lk fr n Vietnam I Vietnam testar vi en annan klagom lsmekanism som tillhandah lls av tj nsteleverant ren Ulula i samarbete med amfori Detta r ett system som testas inom b de icke livsmedels och livsmedelssektornAtt jobba med h llbarhet r ett l ngsiktigt och kontinuerligt arbete som sp nner ver hela v r organisation 2022 06 02 Senaste nytt fr n ett av landets st rsta VA projekt Peabs byggnation av en nio kilometer dricksvattenledning i Sk ne r ett projekt som vi f ljer med stor sp nning, inte minst eftersom vi f tt f rtroendetH llbarhet V r vision har stor kommersiell potential och ger betydande samh llsnytta V ra fokusomr den 25 mar, 2022 11 00 CET rsredovisning 2022 versiktssida 2022 rsredovisning 2022 ESEF rsredovisning 2022 XBRL viewer Kontakta oss IR kontakt Mediakontakt Kontakt h llbarhetF r oss inneb r h llbarhet att vi r h llbara internt f r v ra medarbetare Det ska k nnas bra att jobba h r – vi har r tt f rm ner, kultur och en bra work life balance 2022 04 08 13 H llbarhet , h llbar utveckling, ekonomisk tillv xt och mer 2022 02 10 12 Vad inneb r datadriven kollektivtrafik egentligen 2022 01 18H llbarhet ing r som en central del i AddLifes vision, n mligen att f rb ttra m nniskors liv genom att vara en ledande och v rdeskapande akt r inom Life Science er som kommer att fastst llas under 2022 H LLBARHETSRAPPORT 2022 Pandemin …H llbarhet P riktigt De flesta forskare r eniga om att det r m nsklig aktivitet som ligger bakom den eskalerande klimatkrisen Eftersom klimatkrisen r global kr vs att alla – nationer, f retag, individer – bidrar till l sningen 29 03 2022 Projects financed by green loans save the planet one million tonnes of CO2Tv fullsp ckade dagar, massor av bes kare och m ngder av nya aff rskontakter som togs, r en bra summering av den f rsta Nordic Future Food m ssan i Sverige maj 2022 Med ver 80 utst llare amp varum rken, 100 talare, 1 700 beslutsfattare som bes kte m ssan och 215 konferensdeltagare s r det redan Sveriges st rstaH llbarhet Ett h llbart hem ska vara bra, inte bara f r dig utan f r samh llet och kommande generationer D rf r utvecklar vi bostadsomr den som m jligg r b sta interaktion mellan m nniskor och milj Vi utforskar nya tekniker och v ljer byggmaterial med omsorg f r att skapa hem som r lika goda f r sina inv nare som f rHur vi g r detFyra fokusomr den f r h llbar utveckling Vi t nker n v rt m l genom att fokusera v ra anstr ngningar p f ljande omr den klimatneutralitet, …H llbarhet Telia Company arbetar st ndigt enligt sitt syfte – Reinvent better connected living – n r det g ller att forma hur vardag, aff rer, st der och samh llen ska fungera Vi tillhandah ller s v l det digitala samh llets grund – uppkoppling – som innovativa l sningar avg rande f r att skapa mer h llbara samh llet10 00 Norden har talat Detta r it s viktigaste framtidsfr ga Lansering av ASF rapporten 2022 10 35 Paus 10 55 Rundabordssamtal 11 20 Keynote S g r vi h llbarhet till en angel genhet f r alla, varje dag – HP s transformationsresa och vad vi har l rt oss p v gen, HPN r vi pratar om en produkts h llbarhet , menar vi dess p verkan p milj n och m nniskorna genom hela v rdekedjan fr n r material till kund Vi str var konstant efter att f rb ttra v ra produkters h llbarhet Vi vill vara med och driva f r ndringen mot en mer h llbar framtid och samtidigt ber tta f r dig hur vi g r dettaH llbarhet ICU Scandinavia AB r certifierade enligt ISO 9001 amp ISO 14001 Vi tror p ett h llbart f retagande ICU l gger stor vikt vid att uppfattas som en attraktiv, schyst och tillf rlitlig arbetsgivare d r individens r ttigheter s tts i fokus och prioriteras framf r kortsiktiga vinster ICU s tter stor stolthet i att f lja lagar amp regler och har …Utg ngspunkten f r BillerudKorsn s syn p h llbarhet r en f rst else av att allt har potential att f rb ttras Vi vill vara en ansvarsfull och l nsam akt r i ett l ngsiktigt h llbart samh lle Kalender rsst mma 2022 Q1 2022 rapport Q4 2022 rapport Mediaportal Mediaportal Bildgalleriet inkluderar bilder fr nH llbarhet St ng H llbarhet RugVista Groups h llbarhetsvision r att leda mattbranschen mot en h llbar framtid L s mer Vision amp Strategi RugVista Group publicerade del rsrapporten f r f rsta kvartalet 2022 den 12 maj 2022 Rapport Presentation Webbs nd presentation L s rapporten Kalender aug 18 2022 Del rsrapportMarathongruppens evenemang 2022 Winter Run • 29 1 2022 adidas Premi rmilen • 26 3 2022 adidas Premi rhalvan • 23 4 2022 V rruset • maj juni 2022 STHLM Trail Run • 14 5 2022 adidas Stockholm High Five • 3 6 2022 adidas Stockholm Marathon • 4 6 2022 Minimaran • 5 6 2022This conference is the foremost global forum for multilateral discussion of climate change matters, and has an incredibly busy schedule Climate Week 2022 will be bringing together a range of key actors from institutions, governments, cities and communities, the private sector, and civil society, including young minds, from all over the worldH llbarhet Som l ngsiktig gare av samh lls fastigheter r h llbarhetsfr gan en naturlig del av v r verksamhet och genomsyrar v rt s tt att arbeta L s mer 14 juni, 2022 F rsta spadtag f r den nya tingsr tten i Norrk ping Under fredagen h lls traditionsenligt ett f rsta spadtag f r den nya tingsr tten i Norrk pingH llbarhetsstrategi 2022 2027 CEMR deklarationen Handlingsplan f r arbetet med barnkonventionen Folkh lsopolicy J mst lldhetspolicy Strateg social h llbarhet , samordnare nationella minoriteter Telefon 08 737 25 00 Eva Olofsson Strateg social h llbarhet Strateg social h llbarhet Telefon 08 737 25 00DKV Mobility Sustainability Report One of our guiding principles, and the title of the Sustainability Report 2020 is LEAD IN GREEN Above all, this includes our promise to be at the forefront of driving positive change towards a more sustainable future of mobility in Europe We hope you will enjoy reading this Sustainability Report, which setsAktuell H llbarhet 8, 421 likes 123 talking about this Aktuell H llbarhet r Nordens st rsta och ledande medie och kunskapsf retag om milj , …Policy f r h llbarhet H llbar utveckling och CSR Corporate Social Responsibility r grundl ggande f r DistIT s verksamhet Dels p grund av efterfr gan fr n kunder, anst llda och andra intressenter, dels eftersom CSR och h llbarhetsfr gor skapar nya aff rsm jligheter f r oss Allt vi g r p verkar v r omv rld p n got s ttHem H llbarhet H llbarhet H LLBARHETSRAPPORT 2022 Nu r ntligen v r h llbarhetsrapport f r 2022 klar, l s om oss, v ra m l och v r h llbara utveckling Se certifikat f r 2022 2022 Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss Kontakt oss Kontakta oss Olle Nyberg Chark AB Lillsj v gen 44 SE 136 50 Jordbro Bes ksadressPurpose drives our performance, delivering financial value to our shareholders while creating societal value for stakeholders through our environmental, social, and governance ESG commitments Our purpose provides 3M employees a powerful framework within which to make decisions and ensure that we meet the expectations of our stakeholdersTeknos h llbarhet 2022 Arbetet med att bygga ett h llbart f retag forts tter Globala f rg och ytbehandlingsleverant ren Teknos har publicerat sin icke finansiella rapport f r 2022 non financial report, NFI Genom att publicera icke finansiell information, str var Teknos efter att ge en transparent inblick i sina h llbarhets tg rderSocial h llbarhet Nyhetsbrev mars 2022 Social h llbarhet handlar om m nniskors livsvillkor och m jligheterna att f rb ttra dem F r att uppn ett socialt h llbart samh lle beh vs satsningar p bland annat folkh lsa, m nskliga r ttigheter, integration, j mst lldhet och delaktighetH llbarhet r en v sentlig del av SAS Vi koldioxidkompenserar alla EuroBonus medlemmars resor p flygningar med SAS Koldioxidkompensera din n sta flygresaHelt elektriskt till 2030 I dag finns det elektrifierade versioner av alla v ra bilmodeller V r plan r att vara ett renodlat elbilsf retag vid 2030, vilket inneb r att vi vill att alla nya bilar ska vara helt eldrivna Vi g r all inArbetet med utbildningen och v rdekulturen kommer forts tta under 2022 M ls ttningen med integreringen r att h llbarhet ska bli en naturlig del av v r verksamhet och alla medarbetares vardag De tre perspektiven, ekonomisk, ekologisk och social h llbarhet , ska finnas med i …Regionstyrelsen 1 juni 2022 Sida 64 134 DOKUMENTD I ORDF RANDE GN SI JUSTERARE SIGN ARBGRP757 2093665656 146, 2 0 145 Strategi f r h llbarhet 2022 Dnr 615 2022 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen f resl r fullm ktige godk nna strategin f r h llbarhet – Region Norrbotten har en verksamhet att lita p ReservationH llbarhet amp samh lle Samh llsansvar r en sj lvklar grund i HSBs verksamhet och v r ambition r att bidra till ett nnu mer h llbart Sverige H r hittar du nyheter om HSB som viktig samh llsakt r I samband med beslut om statens budget f r 2022 har Riksdagen beslutat att avveckla st det vid rsskiftet 2022 2022H llbarhet Rekordstor solcellsanl ggning p tak Nya ska tr da i kraft den 1 juli 2022 Best mmelser Boverkets f reskrifter om energim tning upph vs Den 1 juni tr der en ny lag och f rordning om energim tning i byggnader i kraft Boverket upph ver d rf r sina befintliga f reskrifter om energim tningSustainable Brand Index 2022 selvityksen mukaan Suomen vastuullisin br ndi on Elovena Vastuullisuuslistauksessa p rj siv t elintarvike ja p ivitt istavarabr ndien lis ksi vapaa aikaan ja matkustamisen liittyv t br ndit Volvo r terigen i topp inom h llbarhet i bilbranschen Efter fyra rs dominans av Elon Musks Tesla rNu kan du g min onlinekurs Sju strategier f r inre kraft och h llbarhet Du g r kursen helt i din egen takt och du kan b rja n r du vill F r dig som vill komma ig ng med st rkande vanor, mental h llbarhet och hitta det som ger energi i livet Jun 7, 2022 En helg med mindfulness Jun 7, 2022 Jun 7, 2022 May 31, 2022 VillPress release from the SMI 27 April 2022 Meet the winners of His Royal Highness The Prince of Wales and Sir Jony Ive’s Terra Carta Design Lab, in partnership with the Royal College of Art To mark International Design Day, the Sustainable Markets Initiative SMI and the Royal College of Art RCA have announced the winners of the Terra CartaH llbarhet H llbarhet H llbarhetsm l H llbarhetsrapport H llbarhetskontakt Investerare Investerare F retr desemission 2022 Logistea i siffror Logistea har under maj 2022 genomf rt riktade nyemissioner till f ljd av fastighetsf rv rv Idag, den sista handelsdagen i m naden, finns totalt 117 854 057 aktiH llbarhet amp milj F rdjupning JORD En dag med nya insikter och diskussioner om hur vi kan arbeta med jorden i v ra tr dg rdar H lsingland Startdatum 3 aug 2022 Till Slutdatum 4 aug 2022 H llbarhet amp milj N tverket Svenska kulturlandskap tr ff om kerbruk p Gotland Startdatum 23 aug 2022 Till Slutdatum 24H llbarhet Tillg nglighet Hitta hit Din varukorg r tom Summa 0 kr Till kassan Forts tt handla Fri entr till konserter och danskv llar hela sommaren 2022 Kan endast k pas online Boka bord p restaurang Inled eller avsluta dansbandskv llen med god mat i fina milj er Gr na Lund erbjuder mat och dryck f r alla smakerHyresint kter jan mar 2022 98 Uthyrningsgrad yta, 31 mar 2022 Notering p Nasdaq Stockholm Den 13 juni noterades Emilshus stamaktie och preferensaktie p Nasdaq Stockholm H llbarhet Emilshus h llbarhetsarbete utg r fr n ett klokt och ansvarsfullt hush llande med begr nsade resurser Med lokal n rvaro och engagerade ochVi arbetar f r en h llbar framtid A Sustainable Tomorrow r b st p m ten som f r h llbarhet att h nda Vi sammanf r h llbara akt rer fr n n ringslivet, den offentliga sektorn, civilsamh llet och akademin Vi skapar moderna och unika m tesplatser d r kunskap sprids och n tverk skapas f r att ka deltagarnas aff rsnyttaGlobal Compact The Swedish Exhibition amp Congress Centre and Gothia Towers are signatories of United Nations Global Compact as of April 2022 UN Global Compact is the world’s largest corporate sustainability initiative We are committed to its ten principles on human rights, labour, environment and anti corruption More informationPubliceras den 10 november 2022 VISA ALLT H LLBARHET H llbarhet r en integrerad del av v r aff rsmodell Vi r vertygade att det finns en stark koppling mellan h llbarhet och l ngsiktigt v rdeskapande Bures m l r att fr mja en h llbar utveckling och skapa medvetenhet kring h llbarhetsfr gor H LLBARHETBosch tv ttmaskin b st i test 2022 Efter att ha tagit del av vad b de experter och de svenska konsumenterna har att s ga kan vi meddela att den b sta och mest prisv rda modellen just nu kommer fr n en av de mest popul ra tillverkarna av tv ttmaskiner p marknaden Bosch och deras modell WAU28SI4SN Denna testvinnare passar till den b sta torktumlaren om du vill …H llbarhet fr n b rjan till slut Genom att designa flexibla, cirkul ra produkter och anv nda naturliga och tervunna material driver EFG utvecklingen av h llbara kontorsm bler Hela 85 procent av en m bels klimatutsl pp utg rs av materialet och en cirkul r anv ndning av m bler minskar klimatavtrycket med s mycket som 20–40Bostadsutveckling med fokus p h llbarhet och livsgl dje I am Home vill se en v rld d r varje hem utformas f r att ge livsgl dje Vi ska som stadsutvecklare och utvecklare av flerbostadshus, ge v rt bidrag i de boendemilj er vi skapar Med kreativa, h llbara och kostnadseffektiva koncept och aff rsmodeller, utmanar vi dagensV rt engagemang f r h llbarhet r integrerat i hela v rdekedjan, fr n produktion av r varor och slutvaror till tervinning av begagnade produkter Guidad av v r vision att skydda m nniskor och varor f r en b ttre vardag leder vi f r ndringen mot en cirkul r ekonomiF r Enfo handlar h llbarhet om att skapa l ngsiktigt v rde f r oss sj lva och v ra kunder genom att integrera milj m ssiga, sociala och finansiella m jligheter och risker i v r strategi och verksamhet Vi vill vara det sj lvklara valet som arbetsgivare och leverant r genom ansvarsfull digital utveckling och aff rsverksamhet AuthorIn addition, we are excited to introduce several new long term environmental goals in this year’s sustainability report Hologic Costa Rica aims to achieve “zero waste” status, as designated by the Zero Waste International Alliance, in fiscal year 2025 Hologic s Global Access Initiative provides world class and affordable diagnostics forAlla Tj nstepension Pension Sparande Spartips F rs kring Pensionsspara Rapporter H llbarhet H llbart sparande Fonder Filter 9 juni 2022 Nyhet M naden som g tt Maj 2022 Efter en fortsatt ned tg ende trend f r v rldsindex under den f sta halvan s b rjade b rskurserna att terh mta sig under m nadens andra halvaH llbarhet f r oss r en medveten kultur d r vi alla tror p att vi tillsammans kan g ra skillnad Vi kallar initiativet Conscious cakes Gillar Sedan 2022 k per vi bara in certifierad och sp rbar biogas och gr n el Vi kommer ocks starta ett projekt d r vi ser ver v r fossila plastanv ndning, till exempel emballage2022 Dr Martens plc Dr Martens plc is registered in England and Wales Company No 12960219 Dr Martens, 28 Jamestown Rd, Camden, London NW1 7BY VAT number GB638541817 Dr Martens 28 Jamestown Rd Camden London NW1 7BY investor relations drmartens comHexatronic skapar h llbara n tverk ver hela v rlden Vi samarbetar med kunder p fyra kontinenter – fr n teleoperat rer till n tverks gare – och erbjuder ledande, h gklassiga fiberl sningar f r alla t nkbara anv ndningsomr den Tillsammans utvecklar f retagen i Hexatronic Group produkter och l sningar i v rldsklass, somBolidens rsst mma 2022 h lls den 28 april i Skellefte och genom f rhandsr stning postr stning St mman kombinerades med m jligheten till en guidad visning av sm ltverket i R nnsk r I anslutning till st mmolokalen visades en utst llning p temat metaller f r kommande generationer Styrelse och ny ordf randeH llbarhet V r syn p h llbarhet och ansvarsfullt f retagande Epiroc 2030 h llbarhetsm l Uppf randekod Uppf randekod f r aff rspartners H gsta etiska normerna H lsa och s kerhet 17 maj 2022 2022 Samtliga koncernnyheter Andra koncernnyheter Stockholm Epiroc , en ledande produktivitets och h llbarhetspartner f r gruvH llbarhet och Agenda 2030 K nner du till att V xj arbetar lokalt med FNs globala m l f r h llbar utveckling, h r kallade Agenda 2030 Kommunen har tagit fram ett h llbarhetsprogram kallat H llbara V xj 2030 L s mer om V xj kommuns arbete f r h llbar utveckling, FNs m l f r h llbarhet och kommunens milj m l pV r h llbara resa Stena Lines m ls ttning r att minska v rt klimatavtryck och verka f r kad h llbarhet V r vision r ”Att skapa en h llbar framtid i Europa” I denna framtid r sj fartsindustrin utsl ppsfri och p verkar inte luften eller haven d r vi reser I en h llbar framtid karakt riseras v r bransch avHem Emma Ryman 2022 04 25T13 36 51 02 00 Fiskeby tillverkar f rpackningskartong av 100 returfiber Pappersproduktionen i Fiskeby startade redan 1637 Idag r vi en av Europas ledande tillverkare av f rpackningskartong och ensamma i Skandinavien om att bara anv nda tervunnen fiber i tillverkningen H llbarhet Milj ochMer h llbarhet i Fondlistan Publicerad och f rdigst lld onsdagen den 1 september 2022 kl 13 00 F r m nga av v ra kunder r h llbarhet en viktig parameter vid val av fonder och andra investeringar Nu har vi ut kat informationen i Fondlistan f r att det ska bli l ttare att g ra h llbara val Observera att investering i fondersustainability 1 9B people have watched this Watch short videos about sustainability on TikTok Whether it s upcycling or campaigning for progress, how us why you prioritize Sustainability for your community9 juni 2022 Upphandling Ramavtal H llbarhet Nytt st d hj lper kommuner och regioner att f lja upp kemikaliekrav 7 juni 2022 Event Adda deltar p m ssa om offentlig sektor 8 9 juni 2 juni 2022 Innovation Digitalisering Statusrapport 2022 digital mognad 2 juni 2022 Upphandling Ramavtal H llbarhetThis policy was updated in January 2022 Read the Policy on Shipping Tobacco Smoking tobacco today constitutes a significant public health problem, causing severe negative impact on people’s health at large scale Every seventh death in the world 13 per cent was the result of direct smoking in 2017, and more than 90 per cent of tobaccoCivila samh llets betydelse f r social h llbarhet Den 1 juni arrangerades Regional m tesplats f r social h llbarhet i G vle Under dagen varvades f redrag, dialog och workshops p temat hur civilsamh llets akt rer kan bidra till kad social h llbarhet i G vleborg Konferensen modererades av Ann Gerd Bergdahl, RF SISU G vleborgH llbarhet i alla led Med egen tillverkning har vi full koll p allt fr n ritbord till leverans Genom medvetna val av leverant rer, material och tillverkningsmetoder kan vi bidra till genuint h llbara utemilj er L s mer hur vi jobbar med h llbarhet Aktuellt Fler nyheter 2022 02 01In 2022 we will be net producers of renewable energy, and by 2030 our products will be 100 climate neutral OUR ROAD TO NET ZERO 2030 Our goal to reach net zero climate impact by 2030 is defined according to the Science Based Target initiative and in …F r oss inneb r ansvar och h llbarhet att vi ska utf ra v rt uppdrag s att kade v rden skapas f r m nniskor, milj och samh llet d r vi verkar H llbarhetschef – f r ldraledig 2022 08 706 91 90 wendela falkenstrom forvaltaren se Anneli F llman Tf H llbarhetschef 08 706 9284 anneli fallman forvaltaren seF r oss r h llbarhet b de ett ansvar och en m jlighet Start H llbarhet M l 2022 100 certifierat tr i v ra produkter Status 2022 99 certifierat tr i v ra produkter Under 2019 togs beslut om att allt tr som k ps in ska vara certifierat Omst llningen r i full g ng, idag har vi 99 certifierat tr och senastI rapporten Kommunrankningen s jobbar kommunerna med milj fr gan 2022 hittar du en sammanst llning av svaren p samtliga enk tfr gor med utf rliga utdrag fr n kommuners kommenterade svar Aktuell H llbarhet , 112 60Stockholm Chefredakt r och …I juni 2022 arrangerar FN klimatkonferensen Stockholm 50 d r Sverige st r som v rd tillsammans med Kenya D r det femtio r sedan FN s f rsta milj och klimatkonferens gde rum, Stockholmskonferensen 1972 Spela M lkompassen Spelet l r dig mer om om Globala m len och l get i v rlden Testa dina kunskaper nuTillsammans med DeLaval, HKScan, Lantm nnen, LRF, Svenskt K tt, V xa och Yara har vi p Arla tagit fram rapporten ”Framtidens Jordbruk Mj lk och N tk tt” I rapporten kartl gger vi utmaningar och m jligheter f r en n mer h llbar produktion till 2050 Resultaten visar att den svenska produktionen av mj lk och n tk tt kanH llbarhet Vi tar ansvar f r m nniskorna och milj n runt omkring oss Sedan Apotea startade har h llbarhet varit en del av hur vi arbetar Vi har tv r i rad blivit utsedda till Sveriges mest h llbara e handel och fick rets h llbarhetspris 2022 av Pricerunner Steg p v gen till v rt m l att bli Sveriges mest h llbara f retagH llbarhet V r vision r en gr nare v rld och en h llbar framtid och vi p Anamma tycker att det r viktigt att vara terh llsamma med jordens resurser Det g r dock inte att bortse fr n att v ra ingredienser beh ver odlas, transporteras, f r dlas och f rpackas f r att tillslut hamna i din butik D rf r slutar aldrig v rUnder 2022 kommer mer detaljerade m ls ttningar f r detta arbete att presenteras Under ret har arbetet med en generell modell f r Trelleborgs syn p cirkul r resursanv ndning och aff rer fortsatt, som ytterligare ett steg i riktning mot ett allt effektivare resursutnyttjande H llbarhet r en r d tr d f r den prisvinnandeWorkshop som riktar sig till dig som vill marknadsf ra h llbara produkter och tj nster och p s vis utveckla ditt varum rke F retag med h g grad av varum rkesorientering har dubbelt s h g l nsamhet som f retag som enbart r kortsiktigt marknadsorienterade enligt unders kningen Brand Orientation Index som genomf rts av Lunds UniversitetVecka 1 29 augusti 2 september 2022 Tema ekologisk h llbarhet Vecka 2 7 11 november 2022 Tema ekonomisk h llbarhet Vecka 3 16 20 januari 2023 Tema social h llbarhet Projektperiod 23 januari 14 april 2023 ca 3 m nader Vecka 4 17 21 april 2023 Redovisningar och utblick eventuellt utanf r SverigeSustainability For Scandi Standard , sustainable development is about promoting responsible value creation over time for consumers, customers, owners and other stakeholders We’re determined to uphold our vision “Better Chicken for a Better Life” in every way possible, and to be an industry leader of healthy products and animal welfareV rt syns tt Investor har ett aff rsdrivet f rh llningss tt till h llbarhet d vi anser att h llbarhet r en f ruts ttning f r att s kerst lla att v ra portf ljbolag blir eller f rblir ”best in class och kan forts tta att vara konkurrenskraftiga Vi r vertygade om att f retag som integrerar h llbarhet i …H llbarhet P ITAB har vi fokuserat p h llbarhetsfr gor i m nga r som en naturlig del av v r verksamhet och en viktig del av v rt totala erbjudande Vi har identifierat ett antal strategiska prioriteringar f r att effektivisera och bidra till att driva tillv xt och f r ndring i verksamheten S rskilda m l och detaljeradeAtt st rka konkurrenskraften, l nsamhet och kade krav fr n kunder r bland de fr msta anledningarna till h llbarhetsarbetet Rationellt med andra ord N ra tv av tre f retagare uppger att deras h llbarhetsarbete st rkt deras kundrelation Varannan menar att det ocks skapar n jda medarbetare och gynnar f rs ljningsarbetetOur sustainability framework is focused on three areas – environment, social and governance and is designed to support our mission to make the world safer and more secure Our approach to sustainability is focused on the recognised elements of environment, social and governance ESG These are brought to life with our framework, whichDen 1 januari 2022 tr dde EU taxonomif rordningen i kraft Vad inneb r det och vem omfattas av den nya rapporteringen Aktiviteten m ste uppfylla minimala skydds tg rder som s tter standard f r f retagens sociala h llbarhet , som exempelvis r ttigheter i arbetslivet Vilka akt rer omfattas av taxonomin EU och medlemsl ndernaProfoto publicerade rapporten f r det f rsta kvartalet 2022 den 5 e maj 2022 klockan 08 00 Rapport Presentation Webbs ndning L s rapporten Finansiell kalender 22 juli 2022 Del rsrapport Q2 2022 H llbarhet Profotos h llbarhetsarbete g r hand i hand med den vergripande aff rsmodellen Starka v rderingar och en givandeH llbara investeringar H llbarhet beaktas i f rvaltningen av alla Indecaps fonder V ra fonder investerar inte i bolag som kr nker internationella riktlinjer och konventioner kring milj , m nskliga r ttigheter, arbetsvillkor och anti korruption Indecap r ansluten till FN s Principer f r Ansvarsfulla Investeringar, UNPRI2022 05 25 Yellow Sparrows Yellow Sparrows kommer till Flygfesten Det r n gra av Norska Flygvapnets piloter flyger formation i 4st MFI 15 Detta enmotoriga, quot shoulder quot vingade flygplan utvecklades vid Malm Flygindustri Det var i huvudsak t nkt som ett skolflygplan Vingens placering garanterar ocks en perfekt runt om siktH llbarhet H llbarhet ber r alla och omfattar allt F r Livi fastigheter inneb r h llbarhet att ta ansvar f r naturen och den fysiska milj vi p verkar med v r verksamhet Det inneb r att ta ansvar f r det liv som kan utspela sig i de rum vi formar och det inneb r att ta ansvar f r att h lla en ekonomi i balansBlockchain h llbarhet 2022 och d refter 05 02 2022 Bitcoin Ethereum nyheter Blockchain h llbarhet r ett komplext och m ngfacetterat koncept Det handlar om de ekonomiska, sociala och milj m ssiga dimensionerna av m nsklig och teknisk utvecklingDirector Sustainability om H llbarhet VD om h llbarhet Leverant rer KONTAKT Kontakta Midsona Karri r Media SE EN SE RSST MMA rsst mma 2022 Information om rsst mman 2022 PRESSMEDDELANDEN PROTOKOLL amp BILAGOR Protokoll rsst mma 5 maj 2022 Bilaga 3 Bilaga 4 DOKUMENT rsredovisning med h llbarhetsrapport 2022H llbarhetsrapporter Mannheimer Swartling omfattas av det rapporteringskrav som sedan rsskiftet 2016 2017 f ljer av rsredovisningslagen, men vi b rjade v r rapporteringsresa l ngt innan dess Vi var tidiga i branschen med att h llbarhetsrapportera, och sedan 2016 r byr n ansluten till FN s Global Compact dit vi varje rH llbarhet SSEA arbetar med en m ls ttning om att bli branschledande inom h llbart samh llsbyggande I v r position som samh llsakt r, projektutvecklare och totalentrepren r f rpliktar vi oss till att ta ett helhetsansvar i linje med FNs h llbarhetsm lH llbarhetspolicy Vi har en helhetssyn p h llbar utveckling Detta inneb r att respektera och skydda milj n, m nskliga r ttigheter, anst lldas r ttigheter och ha god aff rsetik Vi str var efter att kontinuerligt f rb ttra v r verksamhet och f lja regler och relevanta krav inom alla omr denrsst mma 2022 rsst mman 2022 f r Synsam AB publ gde rum tisdagen den 26 april 2022 kl 11 00 p Space Arena, Sergelgatan 2 i StockholmF r att vi ska kunna leverera h llbara produkter och tj nster av allm nt intresse, m ste vi vara en p litlig partner och skapa klimatsmarta l sningar H llbarhet r avg rande f r v r konkurrenskraft D rf r har vi satt upp ambiti sa och konkreta h llbarhetsm l inom fyra huvudomr den F r en sak kan vi konstatera i f r renNyheter om h llbarhet Senaste pressreleasen collage pressReleaseTitle Pressrelease 2022 02 24 februari 24, 2022 AB Volvo publicerar rs och h llbarhetsredovisning 2022 Volvokoncernen publicerade idag rs och h llbarhetsredovisningen f r 2022 p www volvogroup se 2022 01 14 januari 14, 2022S arbetar vi med ekologisk h llbarhet Lund ska vara en stad f r alla Aktuellt Ekologisk h llbarhet Kommun och politik 2022 05 30 Ett klimatneutralt Lund Kommun och politik 2022 06 01 Lund f rst rker st det f r skyddsbeh vande fr n Ukraina Fler nyheter Kontakta oss Medborgarcenter 046 359 50 00 E post lunds kommun lund seANM LAN KICKSTART H LLBARHET, Grupp 1 V stra G taland , med start den 26 januari 2022 KICKSTART H LLBARHET r en process med fokus p konkret h llbarhet riktad till industrin Genom praktiska exempel, relevant expertis, workshops, metod och systematik ges de deltagande f retagen viktiga verktyg f r att framtidss kra sinaH llbarhet F r S derberg amp Partners inneb r h llbarhet att ta ansvar f r den p verkan vi har p v r omgivning H llbarhet r en naturlig del av v r verksamhet, och vi arbetar hela tiden f r att f rb ttra oss i v r dagliga verksamhet, i analyserna, i r dgivningen och f rmedlingen samt i f rvaltningen Begreppet h llbarhetO Ringen • 2022 05 09 O Ringens jubileumsplakett Den som fullf ljt 10, 20, 30, 40 respektive 50 st O Ringent vlingar kan best lla sin jubileumsplakett Ny podd om O Ringen amp h llbarhet O Ringenpodden 175 s tter sitt fokus p h llbarhet och O Ringens vision om att g ra detta till ett v lk nt h llbart event Per Forsberg resteDet politiska v rmodet har starka inslag av h llbarhet och helylle Och att h llbarhet p m nga h ll betraktas som i f rsta hand en kommunikationsfr ga visar inte minst den granskning SvD N ringsliv gjorde i h stas av hur de svenska bolagen organiserar sitt h llbarhetsarbete Ofta blandas diskussionen om pensionssystemets l ngsiktiga h llbarhet samman med fr gan om …KU 2022 H llbarhet KU 2022 SwedSec R dgivare KU 2022 SwedSec Informationsgivare KU 2022 SwedSec Bol n KU 2022 SwedSec Specialist h llbarhetsutbildningar som riktar sig mot en bred m lgrupp och syftar till att s tta en grundplatta av kunskap inom h llbarhet i …Masterprogrammet i implementering, transformativt l rande och h llbarhet bidrar till f rst else f r hur h llbarhet kan implementeras i globala h lsosammanhang utan att skapa nya socioekologiska problem i t ex andra sektorer, f r andra grupper i samh llet eller f r framtida generationer Programmet behandlar samskapande ramverk och perspektiv, d r olika akt rer …Odd Molly International AB publ har vid en extra bolagsst mma den 22 oktober 2022 fattat beslut om att byta f retagsnamn till Logistea AB publ448 lediga jobb som Social H llbarhet p Indeed com Ans k till Koordinator, F rs ljningsledare K tt amp Chark Stora Coop Norrteljeporten, Sommarjobb Produktionen Link ping 2022 med meraVIDEO Partner Pledge H llbarhet , Nexhi Deti 2022 03 24 mp4 12 hours ago IAMCP Sweden Chapter PRO Nexhi Deti presenterar mnet H llbarhet p Partner Pledge kickoff hos MIcrosoft den 24 mars 2022
21 | 200 | 91 | 94 | 190

KOHAJDA s.r.o.
Sielnica 499, 962 31, Sielnica, Slovenská republika
tel.: 0905 642 800
počet prístupov od 20.05.2019: 17290
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie