Vakantiegeld Belgie 2022


Je krijgt vakantiegeld als je het jaar voordien bij de diensten van de Vlaamse overheid hebt gewerkt Je vakantiegeld bedraagt 92 procent van je bruto maandsalaris van de maand april van het huidig jaar en wordt vermenigvuldigd met je tewerkstellingspercentage van het jaar voordien Als je er recht op hebt, wordt in deze berekening het bruto maandsalaris verhoogd met je …Mijn vakantierekening Een arbeider kan zijn eigen vakantiegegevens opvragen via het portaal van de sociale zekerheid Het betreft de lijst van de Vakantiefondsen die hem een vakantiegeld hebben uitgegeven of zullen uitgeven, evenals de vakantieduur die werd geglobaliseerd in functie van de uitgevoerde betalingen zijn persoonlijke gegevensVia onderstaande tool kan je via je brutoloon het netto vakantiegeld berekenen dat in 2022 uitbetaald wordt OPGELET de berekening van het netto vakantiegeld houdt geen rekening met het aantal kinderen ten laste en is enkel geldig indien je een volledig jaar gewerkt hebt Heb je kinderen ten lasteHet vakantiegeld Samen met het pensioen voor de maand mei ontvangen de gepensioneerden ieder jaar een vakantiegeld De huidige bedragen van het maximaal vakantiegeld vindt u in de bijlage I, bedragen en co ffici nten Het bedrag van het vakantiegeld mag niet hoger liggen dan het maandbedrag van het pensioen dat verschuldigd is voor de maandInhaalpremie Invalide werknemers, werklozen en zelfstandigen die aan de voorwaarden voldoen, krijgen een jaarlijkse inhaalpremie een vorm van vakantiegeld dat jaarlijks wordt uitbetaald aan personen die 1 jaar of langer arbeidsongeschikt zijn LM ziekenfonds betaalt de premie in de maand mei, samen met je uitkering je hoeft hiervoor niets teGepensioneerde zelfstandigen hebben geen recht op vakantiegeld Wanneer zij voldoen aan de voorwaarden, kunnen zij recht hebben op een welvaartspremie zelfstandige bijzondere bijslag pensioenbijslag Opgelet, alle bedragen hierboven vermeld zijn brutobedragen Dit is een artikel uit S Plus Mag juli 2022Wettelijk vakantiegeld Het brutobedrag van het vakantiegeld van arbeiders is gelijk aan 15, 38 van de lonen van het vakantiedienstjaar eventueel verhoogd met een fictief loon voor gelijkgestelde dagen Het loon waarmee rekening wordt gehouden is het verhoogd brutoloon dat tot basis diende voor de RSZ afhoudingen d w z het brutoloon aan 108Vakantiegeld Shutterstock Als personeelslid binnen de openbare sector heb je recht op vakantiegeld De regeling daarrond verschilt per sectorHet brutoloon van mei 2022 maand van uitbetaling van vakantiegeld bedraagt 2500 euro De werknemer heeft recht op 20 vakantiedagen in 2022 Telkens wanneer hij een vakantiedag opneemt, krijgt hij 1 20e van het enkel vakantiegeld Dubbel vakantiegeld 85 x 2500 x 12 12 2125 euro Aanvullend dubbel vakantiegeld 7 x 2500 x 12 12 175 euroDe berekening van het vakantiegeld is anders voor tijdelijke dan voor vastbenoemde personeelsleden Naar boven Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters Was je schoolverlater in het jaar voor het jaar dat je vakantiegeld ontvangt, dan krijg je ook vakantiegeld voor de periode tussen 1 januari en de datum van je eerste indiensttredingHoe wordt uw vakantiegeld berekend en belast Beroeps en vervangingsinkomen Petra De Rouck 01 mei 2022 Vandaag om 00 00 Loontrekkenden krijgen in de lente gewoonlijk hun ‘dubbel vakantiegeld ’ De term ‘dubbel’ zegt niets over het bedrag AdvertentieDe bedragen die in de op 31 december 2022 afgesloten balansen zijn geboekt met het oog op de uitbetaling van het vakantiegeld aan personeelsleden in 2022 , mogen als beroepskost worden beschouwd indien ze niet meer bedragen dan 18, 20 voor de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2022 werden toegekend aan bedienden die het voordeel van deVoor bedienden met een volledig of gedeeltelijk variabel loon, bereken je het vakantiegeld op basis van het dagelijks gemiddelde van het loon dat werd verdiend in de referteperiode 12 maanden voorafgaand aan de hoofdvakantiemaand Het enkel vakantiegeld bedraagt 8 op het bruto variabel loon het dubbel komt op 7, 67Zijn eveneens vatbaar voor beslag of overdracht, het vakantiegeld betaald krachtens de wetgeving op de jaarlijkse vakantie, de werkloosheidsuitkeringen en de uitkeringen betaald door fondsen voor bestaanszekerheid, de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, de uitkering toegekend bij onderbreking van de beroepsloopbaan, enz …1 Het bedrag van het vakantiegeld wordt vastgesteld op 174, 98 euro voordien 171, 13 euro per jaar voor de gerechtigden op een rustpensioen berekend op basis van 75 van de werkelijke, fictieve en forfaitaire brutolonen gezin 104, 94 euro voordien 102, 63 euro per jaar voor de andere gerechtigden op het rustpensioen en voor de echtgenotenVoorbeeld vakantiegeld voor een bediende die tijdens het vakantiedienstjaar prestaties leverde als arbeider Een werknemer heeft het hele vakantiedienstjaar als arbeider gewerkt bij werkgever A Op het uittreksel van zijn vakantierekening staan 240 prestatiedagen met een werkelijk loon aan 108 ten bedrage van 15 500, 00 EUR en 10 gelijkgestelde dagen met een fictief loon aan …judicial database for belgian local authorities 12 05 2022 BVCGG wijz BVCGG 21 03 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstad betreffende het …Het netto vakantiegeld bedraagt 986, 81 euro Een vastbenoemd onderwijzer met een geldelijke anci nniteit van 5 jaar en 7 maanden op 1 maart 2020 heeft gedurende het hele referentiejaar 2019 voltijds gewerkt Ge ndexeerd maandsalaris van maart 2020 2907, 37 euro Het bruto vakantiegeld 70, 26 van dit maandsalaris bedraagt 2 042, 72 euroSchoolvakanties 2022 Alle schoolvakanties in Belgi voor 2022 Zomervakantie Herfstvakantie Kerstvakantie Krokusvakantie PaasvakantieBruto sv loon per maand zonder vakantiegeld € 1 725, 00 Bruto sv loon per maand met vakantiegeld € 1 863, 00 Aanvraag verblijfsvergunning voor verblijf bij een familielid Normbedragen geldig van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 Verblijfsvergunning voor verblijf bij partner bruto sv loon per maand zonder vakantiegeldjudicial database for belgian local authorities 12 05 2022 BVCGG wijz BVCGG 21 03 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstad betreffende het …De Nationale Loterij organiseert openbare loterijen, wedstrijden en kansspelen op een sociaal verantwoorde, betrouwbare en veilige manier Speel online of in de winkelMei is een heerlijke maand, want daarin ontvang je je vakantiegeld Wellicht heb je het al besteed aan een vakantie of iets anders wat je graag wilde hebben Maar dat wil niet zeggen dat je het nu weer moet doen met je vaste loon bij MediaMarkt maak je kans op nog meer vakantiegeld Artikel geplaatst op woensdag 1 juni 2022 om 13 44Nieuw op Metaalunie nl Verzuimcijfers 2022 Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 School en bouwvakvakanties 2023 UKCA markering stappenplan Zakendoen met het Verenigd Koninkrijk Consumentenregels vanaf 28 mei 2022Studentenarbeid Q2 2022 in de zorgsector en het onderwijs Arbeiders hebben recht op vakantiegeld ten laste van een vakantiefonds Op de beveiligde toepassing’ Mijn vakantierekening’ van de sociale zekerheid kunnen arbeiders inloggen om gegevens over hun vakantie te bekomen Deze toepassing vermeldt onder andere het aantal vakantiedagenGrensinfopunt Als u de grens over gaat om te wonen, werken, studeren of ondernemen in Belgi , Duitsland, of Nederland krijgt u te maken met regels en verplichtingen in dat land Maar het is niet altijd duidelijk wat dit voor u persoonlijk betekent Wat moet u regelen, wat zijn de gevolgen van emigratie of grensarbeidTijd voor vakantiegeld Hoewel het vakantiegeld wordt genoemd, is dat voor veel mensen niet de eindbestemming van dit leuke extraatje Tuintrends voor de lente van 2022 Op vakantie in je eigen tuin Pasen komt eraan Geef je woonkamer een nieuwe look voor onder de € 100, Please leave this field empty Nieuwsbrief ontvangenBruto sv loon per maand zonder vakantiegeld € 1 725, 00 Bruto sv loon per maand met vakantiegeld € 1 863, 00 Aanvraag verblijfsvergunning voor verblijf bij een familielid Normbedragen geldig van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 Verblijfsvergunning voor verblijf bij partner bruto sv loon per maand zonder vakantiegeldinclusief vakantiegeld Ik begrijp dat deze looninhouding waarschijnlijk zal uitgevoerd worden op mijn loon van augustus 2022 • Eventuele door Danone uitgekeerde dividenden zullen automatisch voor uw rekening geherinvesteerd worden in bijkomende Danoneaandelen door de Service Provider , waarbij dezeVakantiegeld en vakantiedagen over extra gewerkte uren Vanaf 1 januari 2018 zijn werkgevers verplicht om over alle gewerkte uren gemiddeld het minimumloon te betalen Dit gaat om de uren die volgens het contract worden gewerkt en over de uren die naast de afgesproken contracturen worden gewerkt Vanaf 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk16 juni 2022 Intervisies ZZI najaar 2022 De inschrijvingen voor de intervisies ZZI in het najaar van 2022 zijn geopend Lees meer over Intervisies ZZI najaar 2022 Abonneer u op de VAPH nieuwsbrief We gebruiken uw e mailadres enkel om de nieuwsbrief te mailen We geven uw adres niet door aan derdenHet Vlaams amp Neutraal Ziekenfonds, kortweg VNZ, is in de eerste plaats een klantgerichte en sociale organisatie die jou een vriendelijke, snelle en kwalitatieve dienstverlening wil bieden Daarvoor verwacht het ziekenfonds dat het personeel zich met hart en ziel inzet voor elk lid en zich niet bureaucratisch opsteltKredietcentrale raadplegen nu ook mogelijk via itsme U kunt de gegevens die op uw naam zijn geregistreerd in de Centrale voor kredieten aan particulieren online raadplegen via de itsme applicatie op uw smartphone Uiteraard blijft dit ook mogelijk met een elektronische kaartlezer Raadpleeg de kredietcentraleSporza neemt het op zich om van de populaire sporten sociale gebeurtenissen te maken en kleine sporten te doen begrijpen en bewonderen Het merk bedient zowel de sportfan als de sporttechnicusGepubliceerd op 02 juni 2022 ‘Wij zetten een hek aan de rand van de afgrond’ blog De maand mei is de maand van het vakantiegeld Een mooi bedrag voor een leuke vakantie, maar daar wordt het lang niet altijd aan uitgegeven Gepubliceerd op 17 mei 202248, 50 per maand Elke dag de krant in uw brievenbus Elke zaterdag de weekendkrant, incl Sabato en Netto in uw brievenbus Elke dag de digitale krant op tablet en pc Onbeperkt toegang tot tijd be U kunt stoppen wanneer u wilt Kies formule Meer informatieWaarom lenen bij Santander Simpel Vraag eenvoudig online uw lening aan, 24 7 bereikbaar Betrouwbaar U ontvangt uw offerte via e mail Zo heeft u de tijd om rustig het voorstel te bekijken Persoonlijk Wij nemen contact met u op, zodat wij u persoonlijk kunnen …Je verdient vanaf 1 januari 2022 sowieso € 13, 25 per uur plus vakantiegeld en toeslagen als je in het weekend werkt Om de video af te spelen, zul je de marketing cookies moeten accepteren Wil je de marketing cookies accepteren Ja, ik wil de video afspelen EEN DAG ALS BEZORGERVakantiegeld Het vakantiegeld is het bruto gespaarde vakantiegeld Zoals je in ons vorige blog kunt lezen wordt dit bedrag – voor de medewerkers van Payroll Professionals – in week 22 uitgekeerd Op sommige loonstrookjes staat achter het vakantiegeld 0, 00 Dat betekent dat het vakantiegeld al bij het loon is inbegrepen VakantiedagenHet beste van VTM Met exclusieve nieuwtjes, de leukste fragmenten en een heleboel extra s van je favoriete programma s308 Permanent Redirect nginxBelgie Vacature Groep Antwerp, Flemish Region, Belgium Sign in to save Logopedist 14 30 2022 2023 De Leerexpert Burchtse Weel BULO at Belgie Vacature Groep Email or phone Password Vakantiegeld Eindejaarstoelage Vervoersonkosten openbaar vervoerKlaar om je eerste huis te kopen in 2022 Gebruik dit stappenplan ING Hypotheken Particulier Private Banking Zakelijk ING in English Hulp bij inloggen InloggenIk ben niet gepensioneerd 3 kwartalen geleden minimum 4 5 tewerkstelling tov voltijds uurrooster voor heel dat kwartaal bij werkgever s andere dan Adecco Personnel Services Vb werken met een flexijob kan in oktober, november, december 2018 als men minstens 4 5de werkte in januari, februari, maart 2018There s always something new to discover and new TV shows and movies are added every week How much does Netflix cost Watch Netflix on your smartphone, tablet, Smart TV, laptop, or streaming device, all for one fixed monthly fee Plans range from 9, 99 US to 19, 99 US a month No extra costs, no contractsHet vakantiegeld De gezondheidszorgen B Het pensioen van de uit de echt gescheiden persoon Voor wie Voorwaarden Hoe en waar dat pensioen aanvragen Ingangsdatum Welk bedrag kunt u bekomen Perioden die niet in aanmerking komenUSGANG – AUSGEHEN – GOING OUT The Usgang , as it is known in Switzerland, means more than just going out It is a feeling that is experienced by us in the community We held our going out looks on the hip party mile in Zurich Whether it s the clubs of zurich s, another big city s nightlife or a private party – this is your summer forAntiek zilver en zilver bestek kijk dan eens rond in onze grote collectie antiek zilver en tafelzilver Zilver uit vier eeuwen Heeft u blijvende zilveren geschenken of huwelijkscadeaus nodig dan helpen we je graag, jezelf verwennen mag natuurlijk altijd De keuze is groot in z ilveren kandelaars, zilveren fotolijsten, zilveren pennen en meer20 Mei 2022 Download de GovApp en ontvang offici le meldingen van de overheid Nuttig voor COVID info, snel n veilig Lees het artikel Meer nieuws Kom naar een van onze evenementen 16 Jun Lezing Oud is niet out, maar goud in Kortrijk Lees meer 20 JunOp deze website staat iedere online jaarkalender kalender voor o a 2022 , 2023 en 2024 Dat kan erg handig zijn wanneer je op zoek bent naar een bepaalde datum wanneer je vakantie hebt bijvoorbeeld of wilt weten wat het weeknummer van een datum in 2022 is Ook kun je via deze website achterhalen op welke dag een bepaalde datum valt in 2022Per 1 januari 2022 is het ABU keurmerk uitgebreid met een vakbekwaamheidseis voor vaste interne medewerkers ABU Algemene Bond Uitzendondernemingen • Meer dan 500 leden, 65 van de markt • Belangenbehartiger en kennisleider van de uitzend en payrollbranche • Uitzendwerk en payrolling zijn onmisbaar voor onze arbeidsmarktOnbelaste vergoeding Onbelaste inhouding Belaste vergoeding Belaste inhoudingen Pensioenpremie Inhouding ZvwPayroll diensten die zich aanpassen aan uw groei ADP biedt flexibele payroll oplossingen die helpen de payroll te vereenvoudigen, zodat u kunt schalen afhankelijk van uw bedrijfsbehoeften Wij beheren de complexiteit en de dagelijkse taken van de payroll, zodat u zich kunt concentreren op het runnen van uw bedrijfMade For Change We’re working to make a positive impact by changing our business and the industry itself The choices we make will define our shared future because there’s no limit on the market for making the world a better place or for brands and products that make life better and more sustainable VF CorporationElke dag lekkere recepten met Libelle lekker Met een weekmenu, de boodschappenlijst, uitleg over kooktechnieken en keukenbenodigdheden Vol recepten en menu s om lekker te kokenVakantiegeld In de maand mei hebben gepensioneerde werknemers en mensen met een gemengd pensioen recht op vakantiegeld Het gaat om een forfaitair brutobedrag, dat verschilt naarmate men een pensioen als alleenstaande of een gezinspensioen krijgt In het jaar waarop je met pensioen gaat, wordt er geen vakantiegeld uitbetaaldVakantiegeld Voordeelweek Haal de frisse vakantie lucht in huis met de vakantiegeld voordeelweek op Ventilatieshop De gehele week van 23 mei tot en met 29 mei profiteert u van 10 korting op alles m u v lopende kortingen en WTW units 1 …Het enkel vakantiegeld is het loon dat doorbetaald wordt als je vakantie neemt Het dubbel vakantiegeld wordt door de werkgever betaald in de maand waarin je je hoofdvakantie neemt Het bedrag stemt overeen met 92 van je brutomaandwedde Twijfel je aan de correctheid van het vakantiegeld , neem dan zeker contact op met ACV PulsMinimumuurlonen op 01 01 2022 1 Rijdend personeel ⇒ Beschikbaarheidstijd 99 van het uurloon ⇒ Overuren 150 Wordt beschouwd als een overuur ieder uur bovenop de maximale arbeidsduur van 12 uur per dag Een overuur wordt vergoed aan 150 50 in loon en 100 van de uren mag later worden opgenomenLaatste bericht Inhouden loon vakantiegeld … door Ken Den 13 jun 2022 21 11 STAATSRECHT, ADMINISTRATIEF RECHT, MILIEURECHT EN INTERNATIONAAL RECHT Onderwerpen Berichten Laatste bericht Administratief recht 1098 6546 Laatste bericht Re domicilie fraude door Inazuma 13 jun 2022 11 16Enkel vakantiegeld Daar het enkel vakantiegeld gelijk is aan de normale bezoldiging voor de dag waarop de bediende vakantie neemt, is er geen probleem om het enkel vakantiegeld te berekenen De werknemer zal voor zijn vakantiedagen zijn gewoon loon ontvangen en daarenboven recht hebben op alle voordelen die uit zijn arbeidsovereenkomst voortvloeien, …judicial database for belgian local authorities 12 05 2022 BVCGG wijz BVCGG 21 03 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstad betreffende het …Dat kan als u extra inkomen ontvangt vakantiegeld is extra inkomen in 2022 en 2022 een naheffing van de Belastingdienst betekenen Ook voor uw netto vakantiegeld kunnen de gevolgen fors zijn door de hoge marginale belastingdruk U houdt minder over In bedragen gaat het in de meeste gevallen om 40 euro tot 270 euro netto minder en dat is danAfrekening RSZ 4e kwartaal 2022 amp compensatie vakantiegeld 2022 Zoals u ongetwijfeld heeft opgemerkt betreft de regularisatie factuur RSZ over het 4 e kwartaal 2022 een zware kost voor u als werkgever Dit is te verklaren doordat de provisies over het 4 e kwartaal 2022 gebaseerd zijn op de aangegeven RSZ bijdragen van het 4 e kwartaal 2020Het vakantiegeld wordt tussen 2 mei en 30 juni door de vakantiekas waarbij je werkgever aangesloten is betaald Je kan jouw dossier op www rjv fgov be raadplegen Het vakantiegeld wordt via overschrijving betaald Contacteer 026 27 97 60 keuze 2 bij wijzigingen Bedienden Het vakantiegeld bestaat enerzijds uit het enkelvoudige vakantiegeldVerplichtingen Deze module Vakantiegeld berekenen maakt deel uit van de opleiding Sociaal recht in de praktijk ONLINE 12 modules Dit is module 6 van de 12 daagse opleiding Sociaal recht in de praktijk ONLINE In deze diepgaande basisopleiding komen alle facetten van de sociale wetgeving die je dagelijks gebruikt in je functie alsBerekening van de aankoopkosten Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen be nvloeden Contacteer de notaris voor meer informatieUw vakantiegeld wordt berekend over het loon dat u heeft verdiend in het afgelopen jaar bijvoorbeeld van mei tot mei Andere betalingen, zoals winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening van uw vakantiegeld Als u ziek bent, loopt de opbouw van uw vakantiegeld doorBetaaldata In 2022 wordt uw pensioen op de volgende data bijgeschreven Wanneer het pensioen exact op uw rekening staat, is afhankelijk van uw bank Houd er verder rekening mee dat het pensioen rond feestdagen ook wat later kan worden bijgeschreven Let op Pensioenfonds Detailhandel verstuurt nooit een link via een e mail om uw pensioen uitIn de maand mei 2022 ontvang je de vakantietoeslag van de AOW uitkering over de maanden mei 2022 t m april 2022 van de Sociale Verzekeringsbank SVB Door je persoonlijke situatie in te vullen, bereken je met deze module zowel de bruto als de netto vakantietoeslag AOW te betalen in mei 2022 of 2023 waarbij rekening gehouden wordt met de inhouding voor de …Betaling van je tegemoetkoming De integratie en inkomensvervangende tegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden worden maandelijks uitbetaald De betaaldatum is altijd de 4de maandag van elke maand behalve als deze na de 25e valt Dan wordt als betaaldatum de 3de maandag van de maand genomenPer 1 juli 2022 De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao afspraken die voor die sector gelden In die cao afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurtBruto sv loon per maand zonder vakantiegeld € 1 725, 00 Bruto sv loon per maand met vakantiegeld € 1 863, 00 Aanvraag verblijfsvergunning voor verblijf bij een familielid Normbedragen geldig van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 Verblijfsvergunning voor verblijf bij partner bruto sv loon per maand zonder vakantiegeldApr 04, 2022 Created to connect, furnish and inspire our community – FH Home offers furniture, lighting and home d cor at deeply discounted prices Read more FURNISHING HOPE Established in 2003, Furnishing Hope was born from a passion and dedication to helping othersMet onderstaande berekening kunt u zelf het nettoloon berekenen uit uw bruto salaris De bruto nettoloon berekening kunt u maken voor 2020, 2022 en 2022 als u al met pensioen bent netto AOW , pensioen of lijfrente uitkering En voor het loonstrookje van een dga nettoloon dga Deze bruto netto berekening berekent wat er uitbetaald wordtVakantiegeld , eindejaarsuitkering en andere tegemoetkomingen Wethouders en burgemeesters ontvangen, net als rijksambtenaren, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering De vakantie uitkering bedraagt 8 van de jaarlijkse bezoldiging Dat is dus bijna een extra maand salaris20 tot 25 dienstjaren 27 dagen 25 tot 30 dienstjaren 28 dagen 30 en meer dienstjaren 29 dagen Van deze 2 regelingen heeft de regeling met de meeste dagen voorrang Ben je niet het hele jaar in dienst of werk je parttime, dan krijg je naar rato wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen 2Vakantiegeld 2022 sparen, lasten verlichten of lekker genieten Wat doe jij dit jaar met je vakantiegeld De kans is groot dat je het opzij zet als appeltje voor de dorst In korte tijd is het
140 | 66 | 41 | 28 | 84

KOHAJDA s.r.o.
Sielnica 499, 962 31, Sielnica, Slovenská republika
tel.: 0905 642 800
počet prístupov od 20.05.2019: 17290
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie